Studentské Křesťanské Hnutí Olomouc:)

Historie

Přímluvy a Kyrie eleison

kyrie.gif, (4.3kB)

Během přímluvných modliteb na studentské bohoslužbě jako odpověď na jednotlivé prosby zpíváme refrém "Hospodine,Pane nás jak veliké je tvoje jméno po vší zemi" nebo Kyrie eleison podle nápěvu z Taizé. V příloze si můžete stáhnout notový záznam.

Slova „Kyrie (Christe) eleison“ (Pane (Kriste) smiluj se) pocházejí z řeckého jazyka. Původně se používala k vítání přicházejícího vladaře. V řeckých biblických textech (v Novém zákoně a septuagintním překladě Starého zákona) je titulem „kyrios“ (Pán) obdařen Hospodin, v Novém zákoně také Ježíš Kristus. Do západní bohoslužby církevní obce proniklo Kyrie na konci 5. století z Východu v podobě litanií, které se zpívaly po introitu během příchodu duchovních a ostatních sloužících. Zvoláním Kyrie eleison se také vyjadřuje radost z Krista, který přichází tam, kde se dva neb tři v jeho jménu shromáždí. Někdy je zpěv Kyrie použit jako součást vyznání vin.

 
Studentské křesťanské hnutí Olomouc pořádá setkání s tématickými přednáškami, studentské bohoslužby ve spolupráci s olomouckými křesťanskými církvemi a další aktivity pro ducha, duši i tělo jako možnost alternativního trávení volného času. Kontaktní e-mail: skh (at) olomouc.cz