Studentské Křesťanské Hnutí Olomouc:)

Historie

Na přípravě studentských bohoslužeb, které probíhají v týdnech výuky v letním a zimním semestru, spolupracují studenti s olomouckými křesťanskými sbory. Bohoslužby jsou tradiční i moderní zároveň, příležitost se i uprostřed týdne na chvíli zastavit. Po bohoslužbách, které trvají asi kolem 55 minut, je pro všechny, kdo se chtějí zdržet déle, připraven následný after program. Je tak možné dle nálady a chuti například posedět v improvizované neziskové "čajovně" či se zúčasnit modlitebního setkání.
Na tyto bohoslužby srdečně zveme "studenty" všech generací!

"Historie" studentských bohoslužeb:
16. října 2007 - kázal David Beňa /CB Olomouc/
13. listopadu 2007 - kázal Petr Coufal /BJB Olomouc/
11. prosince 2007 - kázal Jan Jun /ČCE Prostějov/
26. února 2008 - kázal Petr Coufal /BJB Olomouc/
8. dubna 2008 - kázal Vlastislav Stejskal /ČCE Šternberk/
6. května 2008 - kázal David Beňa /CB Olomouc/
7. října 2008 - kázal Jiří Král /BJB Olomouc/
18. listopadu 2008 - kázala Jana Rumlová /ČCE Olomouc/ 
16. prosince 2008 - kázal Petr Kulík /ČCE Přerov/
10. března 2009 - kázal Jiří Král /BJB Olomouc/
7. dubna 2009 - kázal David Beňa /CB Olomouc/
19. května 2009 - káže Petr Kulík /ČCE Přerov/, s VP

Poslední SKH akcí v tomto kalendářním roce budou Studentké bohoslužby v úterý 16. prosince 2008 v 19.30 h v Evangelickém kostele na Husově ul.
Sloužit a kázat bude mladý farář Petr Kulík z Přerova /ČCE/ a do dále olomoucká hudební skupina Chermon. 
Využijte možnosti se v předvánočním shonu uprostřed všech hromadících se zápočtů na chvíli zastavit.

Poslední studentské bohoslužby v tomto akademickém roce proběhnou v úterý 6. května v 19.30 h v Evangelickém kostele na Husově ul. Hostem bude tentokrát k. David Beňa ze Sboru Církve bratrské Olomouc a hudbnou poslouží skupinka z téhož sboru. Dalším hostem bude Michal Malina, který se s námi podělí o vizi připravovaného festivalu x-ray. Po bohoslužbách následuje tradiční posezení nad čajem či jinými nápoji. Těšíme se na Tebe!

Nejbližší studentské bohoslužby budou v úterý 8. dubna 2008 v tradičních 19.30 h v Evangelickém kostele na Husově ulici. Sloužit bude evangelický farář Vlastislav Stejskal ze Šternberka, který je také předsedou Odboru mládeže moravskoslezského seniorátu ČCE, a hudebníci z ČCE Olomouc. Těšit se můžete na projekci, písně chval, kázání, společné přímluvné modlitby, setkání jedněch s druhými, známými i neznámými,  a především s naším Bohem. Po bohoslužbách je připraveno posezení v improvizované čajovně.

úterý 26. února 2008, Evangelický kostel na Husově ulici (vchod z ulice Husova naproti Bristolu), 19.30 h.
První studentské bohoslužby v tomto semestru! Slouží Petr Coufal a hudební skupina ze sboru BJB Olomouc. Po bohoslužbách přijďte posedět do "čajovny" v dolním sále.

Poslední studentské bohoslužby v tomto kalendářním roce se uskuteční v úterý 11. prosince 2007 v 19.30 h v Evangelickém kostele na Husově ul. Kázáním tentokrát poslouží Jan Jun, který je farářem FS ČCE v Prostějově a o hudební stránku se postará olomoucká ekumenická skupina Chermon. Po bohoslužbách jste zváni na posezení u čaje do dolního sálu. Srdečně zveme "studenty" všech generací!
kyrie.gif, (4.3kB)

Během přímluvných modliteb na studentské bohoslužbě jako odpověď na jednotlivé prosby zpíváme refrém "Hospodine,Pane nás jak veliké je tvoje jméno po vší zemi" nebo Kyrie eleison podle nápěvu z Taizé. V příloze si můžete stáhnout notový záznam.

Slova „Kyrie (Christe) eleison“ (Pane (Kriste) smiluj se) pocházejí z řeckého jazyka. Původně se používala k vítání přicházejícího vladaře. V řeckých biblických textech (v Novém zákoně a septuagintním překladě Starého zákona) je titulem „kyrios“ (Pán) obdařen Hospodin, v Novém zákoně také Ježíš Kristus. Do západní bohoslužby církevní obce proniklo Kyrie na konci 5. století z Východu v podobě litanií, které se zpívaly po introitu během příchodu duchovních a ostatních sloužících. Zvoláním Kyrie eleison se také vyjadřuje radost z Krista, který přichází tam, kde se dva neb tři v jeho jménu shromáždí. Někdy je zpěv Kyrie použit jako součást vyznání vin.

speaker: Petr Coufal
hudba: hudební skupinka ze Sboru Bratrské jednoty baptistů v Olomouci

začátek: jako obvykle v 19.30 h v Evangelickém kostele, Husova 1
téma: bude doplněno
čtení: bude doplněno

První studentská bohoslužba se uskuteční v úterý 16. října 2007 v 19:30 hod. v Evangelickém kostele. Hlavním speakrem bude kazatel olomouckého Sboru Církve bratrské David Beňa a o hudební doprovod se postará skupinka z téhož sboru. Zvaní jsou nejen vysokoškoláci, ale dveře kostela jsou doširoka otevřeny "studentům" všech generací.  

Po jejím skončení zveme všechny účastníky k příjmnému posezení do improvizované neziskové čajovny v dolním sále

 
Studentské křesťanské hnutí Olomouc pořádá setkání s tématickými přednáškami, studentské bohoslužby ve spolupráci s olomouckými křesťanskými církvemi a další aktivity pro ducha, duši i tělo jako možnost alternativního trávení volného času. Kontaktní e-mail: skh (at) olomouc.cz