Studentské Křesťanské Hnutí Olomouc:)

Novinky

Mojí modlitbou je, aby studenti byli posilou pro místní sbory všech církví v naší zemi

Krátký rozhovor s Jirkou Králem nejen o jeho službě ve Studentském Křesťanském Hnutí v Olomouci si můžete přečíst v následujícím příspěvku. V tomto semestru bude na studentských bohoslužbách Jirka kázat ještě v úterý 30. března a 13. dubna 2010.

Jaký je tvůj vztah k Studentskému Křesťanskému Hnutí v Olomouci a tvoje služba zde?

Studentské Křesťanské Hnutí Olomouc (dále SKH) vzniklo zcela z iniciativy studentů Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2007 a tak také nadále funguje.Mojí službou je vytvářet studentům SKH podporu. V současné době jde především o výkladová kázání na studentských bohoslužbách, vedení jedné z několika skupinek, vedení kurzu Křesťanství objeveno (studium Markova evangelia) a pomoc při organizování víkendových akcí nejen po stránce duchovní, ale i praktické.

Mým cílem není zakládat nový sbor z řad studentů ani touto činností reprezentovat nějaký místní sbor či konkrétní denominaci. Mým přáním je, aby studenti v čase, který tráví v Olomouci, většinou od pondělí do pátku, vzdáleni od svých místních sborů, mohli být posilováni ve víře, budováni Božím slovem a růst v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Mojí modlitbou je, aby poté byli posilou pro místní sbory různých denominací v celé České republice a to již v průběhu studia, ale hlavně po ukončení studií v Olomouci.

Mým druhým přáním, ale nikoliv druhotným, je, aby se studenti z nekřesťanského prostředí seznámili s evangeliem Ježíše Krista.

 

Stojí za tvojí službou nějaká jiná organizace nebo sbor mimo SKH? Odkud získáváš podporu pro službu?

S manželkou jsme v asociaci s misijní společností Crosslinks se sídlem v Londýně. Tato společnost neslouží jako zdroj financí. Jejím cílem je pomoc navázat vztahy mezi sbory a misijními pracovníky a pomoc uskutečnit misijní práci v mnoha ohledech. Kupříkladu dohlížet na zdravotně bezpečnostní stránku, na požadavek dostatečné kvalifikaci, pastorační potřeby a praktické potřeby.

Tato společnost je převážně v rámci světové anglikánské komunity. Jde zejména o konzervativní evangelikální část anglikánské církve a jiných konzervativně evangelikálních společenství (např. free church, baptist atd.).

Logem této misijní společnosti je výstižné „Boží slovo pro Boží svět“ (God's word to God's world).

Podporu máme skrze vztahy s místními sbory ve Velké Británii. Získávat finanční podporu je naší zodpovědností. Crosslinks nám ale s tímto úkolem významně pomáhá.

Odkaz na webovou stránku Crosslinks je: http://www.crosslinks.org/index.html

 

Jakým způsobem jsi se na svoji službu připravoval? Absolvoval jsi například nějaké teologické vzdělání?

Převážnou část prvních deseti let svého křesťanského života jsem prožil ve Velké Británii. Tamní místní sbor mi dal mnoho příležitostí k osobnímu růstu v Pánu Ježíši Kristu. Navštěvoval jsem místní učednické skupinky, podílel na mnoha evangelizačních aktivitách (nejen místního sboru) a v neposlední řadě skrze Biblické skupinky a výkladová kázání rostl v poznání živého Božího slova a našeho Pána Ježíše Krista.

V průběhu dvou let mezi pobytem ve VB jsem byl zapojený v týmu zakládajícím sbor Církve bratrské. Tam jsem získal také mnoho zkušeností.

V posledních dvou letech pobytu ve VB jsem absolvoval „Cornhill Training Course“, což je dvouletý kurz zaměřený zejména na přípravu kazatelů.

Odkaz na webovou stránku je: http://www.proctrust.org.uk/cornhill/cornhill.htm
 
Už se Vám podařilo se na Moravě zabydlet?

Vzhledem k tomu, že to není ještě tak dlouho, co jsme si prošli celá rodina velkými změnami, tak se stále usazujeme a adaptujeme na novou práci a prostředí. Vzhledem k tomu, že máme čtyři malé děti, manželka je Angličanka a naše finance jsou omezené, trvá tento proces déle, než bychom si přáli.

 
Jaká je ještě Tvá jiná služba kromě již zmíněného SKH?

Mimo službu v SKH příležitostně kážu v olomouckém sboru BJB, věnuji se skupince zahraničních studentů a částečně sloužím v Olomouc Tyrannus Hall, což je vlastně také práce s vysokoškolskými studenty.

Žádné komentáře
 
Studentské křesťanské hnutí Olomouc pořádá setkání s tématickými přednáškami, studentské bohoslužby ve spolupráci s olomouckými křesťanskými církvemi a další aktivity pro ducha, duši i tělo jako možnost alternativního trávení volného času. Kontaktní e-mail: skh (at) olomouc.cz