Studentské Křesťanské Hnutí Olomouc:)

Co jsme zač?

Studentské křesťanské hnutí Olomouc (SKH) je otevřené mezidenominační (nepatříme pod žádnou konkrétní církev) sdružení mladých křesťanů, kteří v Olomouci studují vysokou nebo vyšší odbornou školu, či již studenty nejsou, ale mají zájem se v SKH setkávat. SKH Olomouc vzniklo v roce 2007 a pořádá aktivity pro ducha, duši i tělo jako možnost alternativního trávení volného času i duchovní podpory.
Setkání jsou otevřena pro všechny věřící, hledající i nevěříci, kteří mají zájem či jdou třeba jen náhodně kolem. V tomto akademickém roce se uskuteční večery s tématickými přednáškami, studentské bohoslužby ve spolupráci s místními křesťanskými církvemi, výlety, hry, víkendový pobyt nebo například setkávání v různě zaměřených menších skupinkách.
Realizaci činnosti zajišťuje organizační team (viz. kontakty). Více informací o činnosti naješ v jednotlivých rubrikách.
Co děláme?
Studentské křesťanské hnutí v Olomouci je spatřilo světlo světa v roce 2007, ale podoba jeho činnosti se stále postupně formují a rozvíjí. Jsou asi tři základní kategorie aktivit v zimním semestru ak. roku 2009/2010. První jsou studentské bohoslužby, které jsou pořádány ve spolupráci s olomouckými křesťanskými sbory. Dalšími jsou různé akce rozličného rozsahu a obsahu, například lívancová párty, celoměstská hra, pokecy u čaje nebo přednášky a diskuzní večery, víkendovky. Třetí oblastí je pak neformální setkávání v malých skupinkách různého zaměření. Na všechny zde prezentované akce jsi srdečně zván! :o)

Více informací v jednotlivých podrubrikách.

O Vizi na SKH pro tento akademický rok se dočteč více...

Chceme, aby Bůh mohl skrze studenty v Olomouci zasáhnout místní akademickou půdu a mladé lidi v tomto městě. Jsme přesvědčeni, že verš Matouš 28:19-20 (Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.) je klíčovým a jeho obsah je podstatou celé činnosti SKH. Cílem fungování bohoslužeb a skupinek je duchovní růst studentů a zároveň prostorem, kde mohou věřící studenti zvát své přátelé, spolužáky a známé i neznámé. Jsme přesvědčeni, že Bůh chce hovořit skrze svůj lid a tak chceme v jednotě Ducha přinést Jeho přítomnost do našich fakult, kateder a školních lavic.
 
Studentské křesťanské hnutí Olomouc pořádá setkání s tématickými přednáškami, studentské bohoslužby ve spolupráci s olomouckými křesťanskými církvemi a další aktivity pro ducha, duši i tělo jako možnost alternativního trávení volného času. Kontaktní e-mail: skh (at) olomouc.cz