Studentské Křesťanské Hnutí Olomouc:)

Články

Modlitba Páně (Otče náš)

Otče náš, který jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky věků.

Amen.

Poslední komentáře
20.08.2008 13:08:54: Ahojte, doporučuji výborný komentář od Johna Taize (vydalo Karm. nakl.) opravdu velmi budujici ;). ...
 
Studentské křesťanské hnutí Olomouc pořádá setkání s tématickými přednáškami, studentské bohoslužby ve spolupráci s olomouckými křesťanskými církvemi a další aktivity pro ducha, duši i tělo jako možnost alternativního trávení volného času. Kontaktní e-mail: skh (at) olomouc.cz