Studentské Křesťanské Hnutí Olomouc:)

Články

Issac Newton napsal o Ježíši

Když byl dítětem, zneklidnil krále,
když byl chlapcem, udivil učence,
a když byl mužem, otřásl celým národem,
ba i základy veleříše římské.
Ovládal zákony přírody,
chodil po vlnách moře,
tišil bouře, sytil z mála zástupy,
křísil mrtvé...

Když byl dítětem, zneklidnil krále,
když byl chlapcem, udivil učence,
a když byl mužem, otřásl celým národem,
ba i základy veleříše římské.
Ovládal zákony přírody,
chodil po vlnách moře,
tišil bouře, sytil z mála zástupy,
křísil mrtvé.
Nepřátelé jej nemohli přemoci,
Satan jej nemohl zničit,
ani hrob jej nemohl zadržet

nade vším zvítězil.

Nenapsal ani jednu knihu,
ale do největších knihoven světa by se nevešly knihy, které byly o nám napsány.
Nesložil žádnou píseň,
ale svou odpouštějící láskou rozezvučel písněmi chvály lidská srdce více,
než všichni básnící světa.
Nezaložil náboženskou školu, vědecký ústav, ani seminář,
ale všechny školy vzdělaných národů se nemohou pochlubit tolika žáky jako On.
Nezařídil lékařskou ordinaci,
ale uzdravuje více chorých duší, než tisíce lékařů nemocných těl.
Nevelel žádné armádě, nedobyl železem ani píď půdy
a přece žádný vojevůdce neměl tolik dobrovolníků jako On.
Mocí své lásky, poselstvím evangelia přetvořil svět.
Velcí mužové světa přišli a odešli,
všichni lidé zklamali, avšak On nikoho.
Všichni lidé zhřešili, jen On jediný zůstal svatý, věčný a dokonalý

nekrásnější mezi syny lidskými.

A tento Ježíš je Spasitel světa, můj spasitel a přímluvce u Boha.

převzato z www.modrakulna.cz

 
Studentské křesťanské hnutí Olomouc pořádá setkání s tématickými přednáškami, studentské bohoslužby ve spolupráci s olomouckými křesťanskými církvemi a další aktivity pro ducha, duši i tělo jako možnost alternativního trávení volného času. Kontaktní e-mail: skh (at) olomouc.cz