Studentské Křesťanské Hnutí Olomouc:)

Články

V rubrice články najdete zprávy z některým minulých akcí a nějaké další příšpěvky pro zamyšlení či povzbuzení...

Dostávám se k závěrečnému ze série tří článků o běžných námitkách vůči křesťanům. Tématem této úvahy bude vztah křesťanů k penězům.
Během dvaceti let, které uběhly od sametové revoluce, nabyla snad většina našich obyvatel dojmu, že „církev je na peníze“. Bohužel musím přiznat, že za tento dojem si církev svou neobratností může do jisté míry sama. Přesto se domnívám, že jde o dojem, nikoli o popis reality, a pokusím se tuto věc nějak vysvětlit.
V naší zemi je celá řada lidí, kteří trpí až chorobnou nenávistí ke křesťanům. (Neměli bychom v této souvislosti mluvit o „christianofobii“?) Zdá se mi, že někdy je tato nenávist naprosto iracionální. Tam, kde tomu tak je, asi nějaké racionální argumenty nepomohou. Ve svých článcích se obracím na lidi, kteří se nenávistí nedali zaslepit. Napsal jsem první článek „o čarodějnicích“, kde jsem se snažil upozornit, že problém čarodějnic nevymyslelo křesťanství ani žádná církev. Dokonce si troufnu tvrdit, že pokud se na věc díváme skutečně z historické perspektivy, pak církev tento problém spíše mírnila. Jistě, středověcí křesťané, včetně kléru, sdíleli názory své doby a podle toho se rovněž rozhodovali. Pokud ale chceme být féroví, měli bychom se alespoň pokusit podívat se na tuto otázku z historické perspektivy a neměli bychom tehdejší jednání hodnotit z hlediska dnešního poznání.

Bible je jedinečná kniha. Je nejpopulárnější a nejčtenější knihou na světě. Ve skutečnosti je souborem více kratších spisů. Skládá se ze šedesáti šesti menších “knih”, rozdělených do dvou částí, Starého a Nového zákona (nebo lépe: Staré a Nové Smlouvy). Starý Zákon obsahuje třicet devět knih a Nový Zákon dvacet sedm. Předěl biblického příběhu tvoří velmi důležitá událost: Bůh posílá do tohoto světa svého Syna, Ježíše Krista.

V úterý 20. října se v dolním sále kostela ČCE uskuteční v 19 h koncert zpívajícího faráře Josefa Hurty s kapelou. Pod uměleckým jménem „Pepík Hurta“ je mezi křesťanskou veřejností znám jako písničkář (v r. 1995 vydal své první hudební album s názvem „Rozhodování“, v r. 2006 pak vyšlo album na CD s názvem „Až budu někde na faře“ (odkaz na stránky CD zde).
Pepík Hurta je kazatelem javornického sboru ČCE od r. 1997. Je mu 39 let, s manželkou Danou mají dva syny, Filipa (7) a Tomáše (5).

Večer ve středu 11. března se uskutečnil v Evangelickém kostele na Husově ulici koncert chval v podání slovenské kapely eSPé. Kolem půl osmé večer se evangelický chrám zaplnil více než 120 účastníky, převážně studenty.
Kapela eSPé z Banskej Bystrice vznikla v roce 2003 a prošla mnohými personálními, stylovými i technickými změnami. Jejich vizí je od počátku oslavovat a chválit Boha a vést i ostatní do chval a uctívání. A to se mohlo dít i ve středu večer.
Posledni komentare
15.03.2009 19:31:32: Tento koncert byl velmi požehnaný.Bůh si tuto kapelu mocně používá. Věřím, že si každý mohl naplno u...

Někdo může říct "ukažte mi Boha" - ale co když je Bůh neviditelný, skrytý?
Představme si, že na listu papíru jsou dva lidé. Jsou dvojrozměrní, mají jen výšku a šířku, ale žádnou hloubku; ten papír je rozměr jejich světa. Mohou vás vidět? Ne. Mohou vidět jen to, co je na papíře (v jejich světě). Nevnímají hloubku. Nyní si představme, že se prstem dotknete papíru. Vidí vás teď? Nemůžou vás vidět celé, ale vidí špičku vašeho prstu, tu část, která vstoupila do jejich světa

Posledni komentare
25.01.2010 19:24:36: smiley${1}

Hledáš v Olomuci ubytování nebo naopak střechu nad hlavou nabízíš? Nebo máš jiný vzkaz, nabídku, poptávku... či cokoliv jiného na srci? Tak můžeš buď zanechat info na vzkazníku v sekci "diskuze" nebo poslat text oznámení na skh@olomouc.cz a zveřejníme to i v sekci "ohlášky".

Posledni komentare
12.03.2013 21:57:53: Hledám 1 človíčka do samostatného 3 lůžkového pokoje , kde bydlí 2 studenti VUT, v studentském bytě ...
Posledni komentare
20.08.2008 13:08:54: Ahojte, doporučuji výborný komentář od Johna Taize (vydalo Karm. nakl.) opravdu velmi budujici ;). ...
Když byl dítětem, zneklidnil krále,
když byl chlapcem, udivil učence,
a když byl mužem, otřásl celým národem,
ba i základy veleříše římské.
Ovládal zákony přírody,
chodil po vlnách moře,
tišil bouře, sytil z mála zástupy,
křísil mrtvé...

Všimli jste si, že křesťané často citují tato slova z Bible: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“? Dokonce je někdy mají napsaná na tričku.

Proč si vybírají právě tato slova? A když už je tolik používají, co znamenají, co nám chtějí říct?

1  
2  
 
Studentské křesťanské hnutí Olomouc pořádá setkání s tématickými přednáškami, studentské bohoslužby ve spolupráci s olomouckými křesťanskými církvemi a další aktivity pro ducha, duši i tělo jako možnost alternativního trávení volného času. Kontaktní e-mail: skh (at) olomouc.cz